Lätt och användarvänling arbetsplatform.

Tack vare det ekonomiska priset och den utmärkta användarvänligheten är Leguan 50 en idealisk arbetsplattform för flera olika kundgrupper:

 

Byggnation

Leguan 50 monterad på Avant kompaktlastare är lätt att förflytta på byggplatsen – även i svår terräng – och kan ställas upp nästan var som helst.  Leugan 50 och Avant är även lätt att transportera t.ex. på släpvagn mellan arbetsplatserna, vilket gör arbetet ännu flexiblare.

 

Industri

Lätt transportering och snabba förflyttningar på arbetsplatsen gör Leguan 50 en utmärkt liten personlift för industriunderhåll. Den kompakta och nyttiga Leguan är snabb och lätt att ställa upp både inom- och utomhus.

 

Lantbruk

Det finns otaliga ställen på gården där personerna måste lyftas för att arbeta på höjd. Leguan 50 har en arbetshöjd på 5 m, vilket är tillräckligt i många målnings-, underhåll-, städnings- och liknande jobb – säkert och i enlighet med säkerhetsbestämmelserna.

 

Maskinuthyrningsföretag

Leguan 50 är en utmärkt maskin för maskinuthyrningsföretag, i synnerhet för de firmor som redan har Avant kompaktlastare i flottan. Leguan monteras på Avant på samma sätt som alla andra redskap och är därmed en utmärkt möjlighet att öka mångsidigheten och uthyrningsnivån på Avant.