Användningsändamål

 • Uthyrning

  Uthyrning

  Många uthyrningsföretag favoriserar Leguan-spindelliftarna på grund av deras mångsidighet, höga nyttjandegrad och utomordentliga vädertålighet.

  Läs mer

 • Installationsarbeten

  Installationsarbeten

  De snabba och pålitliga Leguan-spindelliftarna är ett populärt val för elektriska installationsarbeten, tak- och fasadarbeten och arbetsuppgifter inom evenemangsbranschen.

  Läs mer

 • Underhåll

  Underhåll

  Företag som utför underhålls- och servicearbeten på verksamhetsställen och bostadsbolag förutsätter att deras arbetsplattformar ska vara mångsidiga och funktionssäkra.

  Läs mer

 • Målning

  Målning

  I målningsentreprenader är tidtabellen ofta snäv och arbetet måste utföras oberoende av vädret.

  Läs mer

 • Byggande

  Byggande

  Man träffar på Leguan-spindelliftar på arbetsplatser där man bygger ut flygplatser, där man bygger hallar och småhus samt på renoveringsobjekt av alla slag.

  Läs mer

 • Trädvård

  Trädvård

  De bästa terrängegenskaperna på marknaden och robusta bommar gör Leguan till förstahandsvalet för många arborister och avverkare.

  Läs mer

Kundberättelser