Trädvård

De bästa terrängegenskaperna på marknaden och robusta bommar gör Leguan till förstahandsvalet för många arborister och avverkare. Leguan-spindelliftar används för röjning av ellinjer och avverkning av träd på gårdar allt ifrån Förenta staterna till Australien. Våra kunder berättar att Leguan har ökat effektiviteten och säkerheten i arbetet, för tidigare var det möjligt att nå de besvärligaste objekten bara genom att klättra. Dessutom skröt våra kunder att de kan ta emot nya projekt, som inte tidigare varit möjliga med liftar av annat slag.

För arboristbruk planerade egenskaper

Tack vare den tillräckliga räckvidden kan liften ställas upp tillräckligt långt ifrån arbetsobjektet, vilket underlättar trädbeskärnings- och -fällningsarbetena. I konstruktionen av Leguan-arbetsplattformarna har man ägnat särskild uppmärksamhet åt skyddet av liftens bommar och underrede, vilket ökar säkerheten vid arbete i trädtopparna och i besvärlig terräng.

Nå även besvärliga arbetsplatser lätt

Leguan-spindelliftarnas högprofils-larvbandsunderrede är konstruerat för svårframkomlig terräng och för att överskrida hinder. Dessutom har liftens tyngdpunkt gjorts så låg som möjligt, varför liftarnas förmåga att röra sig på lutande platser är i en klass för sig. Med våra liftar kan du köra tryggt även med höga hastigheter med styrning antingen från arbetskorgen eller med en fjärrstyrningsanordning.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Leguan Lifts raise the standard

Willow River Company has been using a spider lift by Leguan Lifts in its tree care and landscaping work. Trevor Novacek shares the positive experience they have had working with the machine.

Hitta närmaste återförsäljare

Leguan Lifts bedriver intensivt produktutvecklingsarbete med sina kunder och satsar på långvariga importör- och återförsäljarrelationer, med hjälp av vilka vi säkerställer högsta möjliga kundtillfredsställelse.