Underhåll

Företag som utför underhålls- och servicearbeten på verksamhetsställen och bostadsbolag förutsätter att deras arbetsplattformar ska vara mångsidiga och funktionssäkra. Leguan gör underhållsarbetena utanför byggnaden och inomhus enkla. En snabb och säker förflyttningskörning garanterar att förflyttningen mellan arbetsplatserna är effektiv. En självgående Leguan-arbetsplattform är det rätta valet för platser där det krävs arbete ovanför utsprång och skärmtak eller nära taken.

Kompakt storlek och lätt yttryck

Tack vare sin kompakta storlek och lilla stödfotsavtryck kan Leguan-spindelliftarna användas även på smala ställen och mellan byggnader. Den lätta vikten garanterar att golvtrycket hålls lågt och att tyngdbegränsningarna inte genast kommer emot. Oberoende av om du arbetar i en hall eller i ojämn terräng, så lämpar sig samma Leguan-lift idealiskt för vartdera arbetsstället och alla projekt.

Energieffektiv och tyst drift

Leguan-spindelliftarna är försedda med ekonomiska förbränningsmotorer, som ger funktionssäkerhet i synnerhet vad gäller arbetsplatser som kräver långa förflyttningar och utomhusbruk året runt. Tack vare elmotorn är liften tystgående och utsläppsfri i inomhusarbetsplatser samt vid arbete i närheten till byggnader, och den automatiska start-stop-funktionen minskar energiförbrukningen.

Hitta närmaste återförsäljare

Leguan Lifts bedriver intensivt produktutvecklingsarbete med sina kunder och satsar på långvariga importör- och återförsäljarrelationer, med hjälp av vilka vi säkerställer högsta möjliga kundtillfredsställelse.