Käyttöehdot ja tietosuoja

Leguan Lifts Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

EU:n Yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), Laatimispäivä: 28.05.2018

Rekisterinpitäjä

Leguan Lifts Oy
Y-tunnus: 0793358-3
Ylötie 10, 33470 Ylöjärvi
Puh. (03) 347 6446

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ari Nevala
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi
Puh. 050 513 4400

Rekisterin nimi

Leguan Lifts Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakaspalvelun hoitaminen ja kehittäminen
  • liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
  • asiakassuhteen hoito, mm. asiakasviestintä
  • suoramarkkinointi
  • markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta

Leguan Lifts Oy voi hyödyntää tietojen käsittelyssä markkinointitoimenpiteissä käytettäviä alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten Leguan Lifts Oy:lta hankitut tuotteet ja palvelut

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Henkilötietoja säilötään niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja liiketoiminnan kannalta merkityksellistä.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille

Leguan Lifts Oy voi jakaa henkilötietojaan kumppanien kanssa koskien tuotteiden ja markkinointimateriaalien postitusta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat Lefuan Lifts Oy:n palvelimella, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus ja sen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastella itsestään tallennettuja tietoja, sekä pyytää korjaamaan itseään koskevat mahdolliset virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan itsestään tallennetut tiedot rekisteristä.

Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen tietosuoja@avanttecno.com

Evästeet